Οικονομική Εξέλιξη

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Group (ΟΜΙΛΟΣ)

Εκατομμύρια Ευρώ20182017201620152014
Πάγιο ενεργητικό4,5992,8393,1183,0253,226
Λοιπό ενεργητικό13,5858,8797,8576,4545,578
Σύνολο ενεργητικού18,18411,71810,9759,4798,804
Ίδια κεφάλαια12,3217,6177,4426,4396,134
Μ/Μ χρέος1,9011,1699251,116933
Λοιπές υποχρεώσεις3,9622,9322,6081,9241,737
Σύνολο παθητικού18,18411,71810,9759,4798,804
Πωλήσεις20,64912,2229,1327,4926,859
Μεικτό κέρδος6,5534,1143,0252,5983,019
EBITDA4,4462,2941,9831,41,969
EBIT4,1221,9911,6581,3171,894
Κέρδος πρό φόρων4,0461,9381,5941,1181,52
Φόροι1173547448324479

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ20182017201620152014
Πάγιο ενεργητικό3,4742,8393,1183,0253,226
Λοιπό ενεργητικό11,4828,8797,8576,4545,578
Σύνολο ενεργητικού14,95611,71810,9759,4798,804
Ίδια κεφάλαια10,7477,6177,4426,4396,134
Μ/Μ χρέος1,2241,1699251,116933
Λοιπές υποχρεώσεις2,9852,9322,6081,9241,737
Σύνολο παθητικού14,95611,71810,9759,4798,804
Πωλήσεις16,91512,2229,1327,4926,859
Μεικτό κέρδος5,0974,1143,0252,5983,019
EBITDA3,072,2941,9831,41,969
EBIT2,771,9911,6581,3171,894
Κέρδος πρό φόρων2,6961,9381,5941,1181,52
Φόροι782547448324479

BAKER A.E. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ2018
Πάγιο ενεργητικό1,125
Λοιπό ενεργητικό2,103
Σύνολο ενεργητικού3,228
Ίδια κεφάλαια1,574
Μ/Μ χρέος0,677
Λοιπές υποχρεώσεις0,977
Σύνολο παθητικού3,228
Πωλήσεις3,734
Μεικτό κέρδος1,456
EBITDA1,376
EBIT1,352
Κέρδος πρό φόρων1,35
Φόροι391
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο
6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας, 42100, Τρίκαλα
24310 43090
24310 43539
Υποκατάστημα Αθήνας
Τίμου Μωραϊτίνη 33, 13675, Αχαρνές
210 8395110
210 8395111
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Παπαδιαμάντη 21, 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη
2310 789646
2310 755696

Οικονομική Εξέλιξη

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.

Περισσότερα
logo

Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.