Οικονομική Εξέλιξη

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Group (ΟΜΙΛΟΣ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018201720162015
Πάγιο ενεργητικό5,6174,5242,8683,1163,010
Λοιπό ενεργητικό17,40213,5369,8257,8596,285
Σύνολο ενεργητικού23,01918,06012,69310,9759,295
Ίδια κεφάλαια13,98010,2558,5177,1245,979
Μ/Μ χρέος3,1552,0121,3501,2421,349
Λοιπές υποχρεώσεις6,1175,7932,8262,6091,967
Σύνολο παθητικού23,01918,06012,69310,9759,295
Πωλήσεις24,97120,67912,2229,0657,539
Μεικτό κέρδος9,2195,7923,9252,9592,514
EBITDA5,5013,9882,2891,9841,612
EBIT5,1333,6551,9871,6581,047
Κέρδος πρό φόρων4,8323,4151,9381,5950,964
Φόροι1,2131,1780,5470,4500,315

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018201720162015
Πάγιο ενεργητικό4,5943,4242,8683,1163,010
Λοιπό ενεργητικό15,08611,6209,8257,8596,285
Σύνολο ενεργητικού19,68015,04412,69310,9759,295
Ίδια κεφάλαια11,8398,8688,5177,1245,979
Μ/Μ χρέος2,9211,3351,3501,2421,349
Λοιπές υποχρεώσεις4,9204,8412,8262,6091,967
Σύνολο παθητικού19,68015,04412,69310,9759,295
Πωλήσεις20,90516,88712,2229,0657,539
Μεικτό κέρδος7,8374,4273,9252,9592,514
EBITDA4,4652,6342,2891,9841,612
EBIT4,1152,3331,9871,6581,047
Κέρδος πρό φόρων4,0232,2451,9381,5950,964
Φόροι1,0180,7810,5470,4500,315

BAKER A.E. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018
Πάγιο ενεργητικό1,0231,100
Λοιπό ενεργητικό2,3161,916
Σύνολο ενεργητικού3,3393,016
Ίδια κεφάλαια2,1411,387
Μ/Μ χρέος0,2340,677
Λοιπές υποχρεώσεις1,1970,952
Σύνολο παθητικού3,3393,016
Πωλήσεις4,0663,792
Μεικτό κέρδος1,3821,365
EBITDA1,0361,354
EBIT1,0181,322
Κέρδος πρό φόρων0,8091,170
Φόροι0,1950,397
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο
6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας, 42100, Τρίκαλα
24310 43090
24310 43539
Υποκατάστημα Αθήνας
Λ. Κύμης & Κερασιάς 19, 13677, Αχαρνές
210 8395110
210 8395111
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Παπαδιαμάντη 21, 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη
2310 789646
2310 755696
Οικονομική Εξέλιξη

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.

Περισσότερα
logo

Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.
Επιλέξτε οποιοδήποτε κομμάτι κειμένου
ώστε να το ακούσετε
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη λειτουργία της και για να δημιουργήσει στατιστικά για την χρήση της και δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία για τον επισκέπτη.

ΑΠΟΔΟΧΗ

COOKIES