Οικονομική Εξέλιξη

Η εταιρία μας τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει μια ακμαία ανοδική πορεία. Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η προώθηση νέων προϊόντων, η εργατικότητα και οι άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες μας, σε συνδυασμό με την εδραίωση των διεθνών δραστηριοτήτων μας, οδήγησαν σε ακόμη πιο θετικά πρόσημα.

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Group (ΟΜΙΛΟΣ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018201720162015
Πάγιο ενεργητικό5,0764,9002,8733,1183,025
Λοιπό ενεργητικό18,74713,1609,8207,8576,454
Σύνολο ενεργητικού23,82318,06012,69310,9759,479
Ίδια κεφάλαια15,72511,3858,5177,4426,439
Μ/Μ χρέος2,8492,0441,3500,9251,116
Λοιπές υποχρεώσεις5,2494,6312,8262,6081,924
Σύνολο παθητικού23,82318,06012,69310,9759,479
Πωλήσεις25,00820,67912,2229,1327,492
Μεικτό κέρδος6,8275,7923,9183,0252,598
EBITDA5,6763,9882,2891,9841,612
EBIT5,5593,6551,9871,6581,047
Κέρδος πρό φόρων5,1123,4151,9381,5950,964
Φόροι1,2271,1030,5470,4620,279

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018201720162015
Πάγιο ενεργητικό4,0513,8002,8733,1183,025
Λοιπό ενεργητικό16,18911,2449,8207,8576,454
Σύνολο ενεργητικού20,24015,04412,69310,9759,479
Ίδια κεφάλαια13,5089,9988,5177,4426,439
Μ/Μ χρέος2,6151,3671,3500,9251,116
Λοιπές υποχρεώσεις4,1173,6792,8262,6081,924
Σύνολο παθητικού20,24015,04412,69310,9759,479
Πωλήσεις20,94216,88712,2229,1327,492
Μεικτό κέρδος5,4454,4273,9183,0252,598
EBITDA4,6402,6342,2891,9841,612
EBIT4,5412,3331,9871,6581,047
Κέρδος πρό φόρων4,2012,2451,9381,5950,964
Φόροι1,0080,7640,5470,4620,279

BAKER A.E. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Εκατομμύρια Ευρώ20192018
Πάγιο ενεργητικό1,0251,100
Λοιπό ενεργητικό2,5581,916
Σύνολο ενεργητικού3,5833,016
Ίδια κεφάλαια2,2171,387
Μ/Μ χρέος0,2340,677
Λοιπές υποχρεώσεις1,1320,952
Σύνολο παθητικού3,5833,016
Πωλήσεις4,0663,792
Μεικτό κέρδος1,3821,365
EBITDA1,0361,354
EBIT1,0181,322
Κέρδος πρό φόρων0,9111,170
Φόροι0,2190,339
Κεντρικά Γραφεία Εργοστάσιο
6ο χλμ Τρικάλων - Καρδίτσας, 42100, Τρίκαλα
24310 43090
24310 43539
Υποκατάστημα Αθήνας
Τίμου Μωραϊτίνη 33, 13675, Αχαρνές
210 8395110
210 8395111
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Παπαδιαμάντη 21, 57009, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη
2310 789646
2310 755696
logo

Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.