Μουστοκούλουρο
Βάρος / Τεμάχιο: 55 gr
Τεμάχια / Κιβώτιο: 10
Κιβώτια / Παλέτα: 50