Μουστοκούλουρα
Βάρος / Τεμάχιο: 200 gr
Τεμάχια / Κιβώτιο: 20
Κιβώτια / Παλέτα: 60