Χωριάτικα Κουλουράκια
Βάρος / Τεμάχιο: 500 gr
Τεμάχια / Κιβώτιο: 9
Κιβώτια / Παλέτα: 54