Κερασόπιτα
Βάρος / Τεμάχιο: 75 g
Τεμάχια / Κιβώτιο: 80
Κιβώτια / Παλέτα: 48