Μηλόπιτα
Βάρος / Τεμάχιο: 75 gr
Τεμάχια / Κιβώτιο: 16
Κιβώτια / Παλέτα: 8