Διπλογεμιστό Πραλίνας
Βάρος / Τεμάχιο: 330 gr
Τεμάχια / Κιβώτιο: 12
Κιβώτια / Παλέτα: 54